nè1

Antenna cornu

WR1.2 standard di guadagnu antenna cornu 600-900GHz 25 dB

wr1.2

Antenna a corna di guadagnu standard WR3 220-330GHz 25 dB

WR3

Antenna a corna di guadagnu standard WR4 170-260GHz 25 dB

WR4

Antenna a corna di guadagnu standard WR5 140-220GHz 25 dB

WR5

Antenna a corna di guadagnu standard WR6 110-170GHz 25 dB

WR6

Antenna a corna di guadagnu standard WR8 90-140GHz 25 dB

WR8

WR10 standard di guadagnu antenna cornu 75-110GHz 25 dB

WR10

WR12 standard di guadagnu antenna cornu 60-90GHz 25 dB

124123

WR15 standard di guadagnu antenna cornu 50-75GHz 25 dB

WR15

WR28 standard di guadagnu antenna cornu 26.5-40GHz 15dB

WR28 standard di guadagnu antenna cornu 26.5-40GHz 15dB

WR34 standard di guadagnu antenna cornu 22-33GHz 20dB

WR34 standard di guadagnu antenna cornu 22-33GHz 20dB

Antenna a corna di guadagnu standard WR42 18-26.5 GHz 15dB

Antenna a corna di guadagnu standard WR42 18-26.5 GHz 15dB

WR90 standard di guadagnu antenna cornu 8.2-12.4GHz 10dB

WR90 standard di guadagnu antenna cornu 8.2-12.4GHz 10dB

WR90 standard di guadagnu antenna cornu 8.2-12.4GHz 15dB

WR90 standard di guadagnu antenna cornu 8.2-12.4GHz 15dB